Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Yếu tố tác động đến sự hình thành Ủy ban kiểm toán tại các công ty cổ phần Việt Nam = Factors Impact on the Formation of the Audit Committee at Joint Stock Company in Vietnam

Yếu tố tác động đến sự hình thành Ủy ban kiểm toán tại các công ty cổ phần Việt Nam = Factors Impact on the Formation of the Audit Committee at Joint Stock Company in Vietnam

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân

Năm xuất bản: 2021-12

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2270  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ủy ban kiểm toán; Công ty cổ phần; Hội đồng quản trị; Kiểm toán

 


Ủy ban kiểm toán (UBKT) là một công cụ quản trị công ty mang lại nhiều lợi ích to lớn trong việc gia tăng độ tin cậy thông tin, kiểm soát rủi ro và tăng cường sự tuân thủ, ứng xử đạo đức trong doanh nghiệp. Ở Việt Nam hiện nay các doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến mô hình UBKT, tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này vẫn còn khá hạn chế do chưa nhận thức đầy đủ vai trò của UBKT. Bài viết nghiên cứu vai trò, chức năng của mô hình UBKT cùng với phân tích kết quả áp dụng mô hình tại các công ty cổ phần Việt Nam. Kết quả chỉ ra các yếu tố bao gồm số lượng cổ đông, sự phân tán cổ đông, phạm vi quyền sở hữu của giám đốc điều hành và danh tiến của công ty kiểm toán độc lập có thể tác động để thúc đẩy hoặc cản trở sự hình thành và phát triển UBKT tại Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn