Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần quang hình học vật lí 11 = Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần quang hình học vật lý 11

Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần quang hình học vật lí 11 = Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập điện tử theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần quang hình học vật lý 11

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Ngọc

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58938  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quang hình học; Vật lý 11; Năng lực tự học; Hồ sơ học tập điện tử

 


- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng HSHTĐT trong tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lí ở trường THPT theo định hướng phát triển NL - Tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng HSHTĐT nhằm phát triển NLTH trong dạy học Vật lí ở trường THPT; - Đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng HSHTĐT trong dạy học Vật lí ở trường THPT nhằm bồi dưỡng NLTH cho HS; - Nghiên cứu đặc điểm, nội dung và phân tích đặc điểm của phần “Quang hình học”; - Xây dựng HSHTĐT phần Quang hình học Vật lí 11 - Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến phần “Quang hình học” có sử dụng HSHTĐT nhằm bồi dưỡng NLTH cho HS; - Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và đúng đắn của giả thuyết khoa học đặt ra.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn