Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội giai đoạn 1954 - 1975

Xây dựng và phát triển giáo dục phổ thông ở Hà Nội giai đoạn 1954 - 1975

Tác giả: Nguyễn, Thị Bình

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 125 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141724  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giáo dục phổ thông; Chính sách giáo dục; Đội ngũ giáo viên; Chương trình giảng dạy

 


Đề tài tập trung vào một số nhiệm vụ như sau: - Tập hợp, hệ thống, khái quát các tư liệu hiện có nhằm trình bày những kết quả, thành tích cũng như những tồn tại, hạn chế của giáo dục phổ thông ở Hà Nội (1954 - 1975). - Trình bày những yếu tố lịch sử về điều kiện tự nhiên, kinh tế, hành chính, chính trị, văn hóa - xã hội tác động đến quá trình xây dựng và phát triển của giáo dục phổ thông ở Hà Nội giai đoạn 1954 - 1975. 9 - Trình bày một cách có hệ thống về quá trình xây dựng và phát triển của giáo dục phổ thông Hà Nội giai đoạn 1954 - 1975: chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Ủy ban Nhân dân thành phố về giáo dục phổ, quá trình thực hiện và những thành tựu đạt được qua hai giai đoạn 1954 - 1965 và 1965 - 1975. - Rút ra một vài nhận xét về đặc điểm vận động và phát triển của giáo dục phổ thông ở Hà Nội trong giai đoạn 1954-1975 và đúc rút một số kinh nghiệm tham khảo cho hiện tại.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn