Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Xây dựng một số chủ đề trong môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở theo chương trình GDPT 2018 = The elaboration of a few teaching topics in natural science at junior high schools level in accordance with the general education program 2018

Xây dựng một số chủ đề trong môn khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở theo chương trình GDPT 2018 = The elaboration of a few teaching topics in natural science at junior high schools level in accordance with the general education program 2018

Tác giả: Phan, Lê Bích Thùy

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146043  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kỷ yếu hội thảo khoa học; Giáo dục phổ thông; Thiết kế bài giảng

 


Khoa học tự nhiên là một môn học mới nên việc xây dựng kế hoạch dạy học nhằm định hướng học sinh phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, bài báo cáo của chúng tôi nhằm mục đích thiết kế một số chủ đề và đưa ra những biện pháp thực tiễn khắc phục thiếu sót đó bằng những phương pháp thực nghiệm sư phạm, đánh giá thống kê, ... trên nhiều khía cạnh. Từ đó, chúng tôi đã đề xuất nên những biện pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, cụ thể hoá những mục tiêu và yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn