Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công, trường hợp cụ thể: lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công, trường hợp cụ thể: lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Tác giả: Phạm Thị Yến

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65336  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Mô hình đánh giá sự hài lòng; Chất lượng dịch vụ hành chính công; Lĩnh vực đất đai; Gia Nghĩa; Tỉnh Đắk Nông; Satisfaction assessment model; Quality of public administrative services; Land sector; Dak Nong province

 


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng một thang đo để đánh giá tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công đến sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ hành chính công kết hợp với nghiên cứu định lượng tác giả đã xác định được 04 yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu định lượng sử dụng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và hồi quy với số lượng mẫu khảo sát của 203 người dân đến sử dụng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Phần mềm SPSS 20.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực đất đai tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông gồm có 4 thành phần: Cơ sở vật chất, chất lượng cán bộ công chức, kỳ vọng của người dân và quy trình xử lý công việc. Cuối cùng tác giả trình bày hàm ý nghiên cứu cho nhà quản trị và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn