Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ TRA CỨU KIẾN THỨC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC HỖ TRỢ HỌC TẬP VÀ TRA CỨU KIẾN THỨC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: Nguyễn, Hữu Quyên

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58897  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: HỆ TRI THỨC; TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 


- Đề xuất được mô hình biểu diễn tri thức phù hợp với phạmvi kiến thức học phần Tin học đại cương, phục vụ cho đối tượng sinh viên đang theo ngành CNTT năm thứ nhất. - Đề xuất được một số vấn đề trên cơ sở tri thức, trên hệ thống và đưa ra được các thuật giải, giải quyết các vấn đề tương ứng. - Dựa trên mô hình biểu diễn tri thức được đề xuất, từ đó làm cơ sở trong việc xây dựng một hệ cơ sở tri thức cho kiến thức về Tin học đại cương. - Dựa trên cơ sở tri thức được thiết kế và các lớp vấn đề từ đó làm cơ sở xây dựng ứng dụng hỗ trợ cho việc tra cứu kiến thức Tin học đại cương.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn