Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Xác định đồng thời một số phthalate diesters trong mẫu không khí xung quanh tại nội đô Hà Nội bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS)

Xác định đồng thời một số phthalate diesters trong mẫu không khí xung quanh tại nội đô Hà Nội bằng kỹ thuật sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS)

Tác giả: Nguyễn, Việt Anh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 90 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145880  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ô nhiễm không khí; Ô nhiễm PAE; Chất PAE

 


Nội dung của luận văn là nghiên cứu xây dựng một quy trình thu mẫu, xử lý và phân tích kết quả phù hợp cho mục tiêu xác định đồng thời 10 PAE riêng biệt. Tiếp theo, áp dụng quy trình đã tối ưu phục vụ quá trình lấy mẫu ở các vi môi trường khác nhau và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích đồng thời 10 PAE. Từ đó đánh giá nồng độ của PAE theo vị trí, thời gian, sau đó đưa dự đoán nguồn gốc phát thải của chúng và đưa ra đánh giá rủi ro phơi nhiễm của PAE đối với con người.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn