Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Women s holistic self-care behaviors during pregnancy and associations with psychological well-being: implications for maternal care facilities

Women's holistic self-care behaviors during pregnancy and associations with psychological well-being: implications for maternal care facilities

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15617  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Pregnant women; Structural equation modeling; Maternal behavior; Psychological well-being; Social support

 


BACKGROUND: Self-care behaviors during pregnancy significantly impacts mother and children's health. This study aimed to explore the self-care behaviors and the associations of these behaviors with the psychological well-being of women during pregnancy, as well as the mediating effects of different social support with these associations. METHODS: A cross-sectional data of 562 pregnant women at Hanoi Obstetrics & Gynecology Hospital and Ca Mau Obstetrics & Pediatrics in Vietnam were analyzed. Questions about self-care behaviors, pregnancy characteristics, social support, and psychological well-being were asked. Multivariate regression models were performed. Structural Equation Modeling (SEM) was employed to test the mediating effects of different social support with the association between self-care behaviors and psychological well-being. FINDINGS: Only 13% of pregnant women often or always did physical exercise at least three times a week, and 40% consumed enough fiber and five servings of vegetables a day. Only 78.7% always avoided alcohol drinking, and 53.9% of pregnant women avoided being exposed to second-hand smoking and 71,7% avoided using traditional medicine without physicians' prescriptions. Around 66% of pregnant women always or often had prenatal care checkups as scheduled. Information sources, social support and childbirth expectation were major drivers for self-care practices. SEM model showed that social support mediated the relationship between maternal health behaviors and mental well-being. CONCLUSION: This study highlighted the remarkable gaps in self-care practices among our pregnant women, which were significantly associated with their mental well-being. Social support-oriented consultancy and interventions should be warranted for improving behaviors and the mental well-being of pregnant women in Vietnam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn