Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 When Elon Musk Changes his Tone, Does Bitcoin Adjust Its Tune?

When Elon Musk Changes his Tone, Does Bitcoin Adjust Its Tune?

Tác giả: Huynh Luu Duc Toan

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63851  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Bitcoin; Elon Musk twitter; Negative; Positive; Optimistic; Pessimistic

 


We present a textual analysis that explains how Elon Musk’s sentiments in his Twitter content correlates with price and volatility in the Bitcoin market using the dynamic conditional correlation-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model, allowing less sensitive to window size than traditional models. After examining 10,850 tweets containing 157,378 words posted from December 2017 to May 2021 and rigorously controlling other determinants, we found that the tone of the world’s wealthiest person can drive the Bitcoin market, having a Granger causal relation with returns. In addition, Musk is likely to use positive words in his tweets, and reversal effects exist in the relationship between Bitcoin prices and the optimism presented by Tesla’s CEO. However, we did not find evidence to support linkage between Musk’s sentiments and Bitcoin volatility. Our results are also robust when using a different cryptocurrency, i.e., Ether this paper extends the existing literature about the mechanisms of social media content generated by influential accounts on the Bitcoin market.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn