Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 We like to value the brand: a mixed-method study

We like to value the brand: a mixed-method study

Tác giả: Trung Dam-Huy Thai

Nhà xuất bản: Emerald Publishing Limited

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65299  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Social endorsement; Friend endorsement; Crowd endorsement; Value cocreation; Perceived brand value; Brand identification; PLS modeling; FsQCA; Computer-mediated communication

 


Purpose: From the perspectives of service-dominant logic and social identity theory, this study aims to assess social networking site (SNS) users’ likes as a form of social endorsement as well as its effects on like-clicking behavior, perceived brand value, customer-brand identification and purchase intention. Furthermore, the different effects of social endorsement on the perceived functional, hedonic, social and monetary brand value were investigated so as to support SNS users’ role as value cocreators. Design/methodology/approach: An online survey was administered as a pretest of customer perceptions regarding brands that are liked on SNSs. Next, an experiment was conducted to verify the effects of social endorsement. A mixed-method approach including partial least squares (PLS) and fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) was adopted for the data analysis. Findings: The results revealed that like-clicking behavior could be contagious because SNS users exposed to others’ likes were more likely to click the like button themselves. Like-clicking behavior positively influenced the perceived functional, hedonic, social and monetary value of the liked brand. Perceived brand value strengthened customer-brand identification, thereby increasing purchase intention. Originality/value: Like-based social endorsements were confirmed as a type of value cocreation behavior that benefits the endorsed brand by spreading brand awareness, and increasing customer acquisition and retention. An fsQCA approach was developed to measure the moderating effect of users’ propensity to click the like button on perceived brand value, thus contributing to the advancement of fsQCA.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn