Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 VIKOR approach for bi-level multi-criteria nonlinear fractional programming problems: new insights

VIKOR approach for bi-level multi-criteria nonlinear fractional programming problems: new insights

Tác giả: Harish Garg

Nhà xuất bản: Emerald

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65172  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Bi-level programming; Compromise programming; Multi-criteria decision making; Fractional programming; VIKOR

 


Purpose: The paper aims to introduce a novel concept to solve the bi-level multi-criteria nonlinear fractional programming (BL-MCNFP) problems. Bi-level programming problem (BLPP) is rigorously flourished and studied by several researchers, which deals with decentralized decisions by comprising a sequence of two optimization problems, namely upper and lower-level problems. However, on the other hand, many real-world decision-making problems involve multiple objectives with fraction aspects, called fractional programming problems that reflect technical and economic performance. esign/methodology/approach: This paper introduces a VIKOR (“VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje”) approach to solve the BL-MCNFP problem. In this approach, an aggregating function based on LP metrics is formulated on the basis of the “closeness” scheme from the “ideal” solution. The three steps perform the solution process: First, a new concept is attempted to minimize and maximize of the numerators and denominators from their respective ideal solutions and anti-ideal values simultaneously. Second, for each level, the K-dimensional objective space of each level is converted to a one-dimensional space by an aggregating function. Third, to obtain the final solution, all levels are combined into single-level model where the decision variables of upper levels are interrelated with other levels through fuzzy strategy-based linear and nonlinear membership functions. Findings: The effectiveness of the proposed VIKOR is demonstrated by numerical examples, where the reported results affirm that the extended VIKOR method provides superior results in comparison with the same methods in the literature, and it is a good alternative to BL-MCNFP problems. Originality/value: In terms of the assistance-based right decision, a parametric analysis for the weight of the majority is provided to exhibit a wide range of compromise solutions for the decision-maker.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn