Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vietnamese domestic policy: Economic strategy and the “shift to services”

Vietnamese domestic policy: Economic strategy and the “shift to services”

Tác giả: Fforde, A.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15549  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Vietnam; Economic strategy; Industrialisation; Servicisation

 


The paper discusses recent changes in Vietnamese development strategy: a shift to greater emphasis upon services rather than industry. Given the historical focus of strategy upon the traditional ‘trope’ of factories and an industrial proletariat ‘led by the Party’, this change clearly has significance across many dimensions. The paper explains the policy shift. It then links this strategy, endorsed by the Party, to tensions globally. On the one hand the data shows that developing countries have since the end of the Cold War tended to servicise, not industrialise, with the faster growing countries showing more servicisation (as a share of GDP). On the other, data on research and donor advice shows a continuing and far greater interest in industrialisation. The paper points to published research on Vietnam since 2016 that appears to endorse servicisation. Contrast is made between Vietnam and ‘poster boys’ such as Thailand and Malaysia, praised in the early 1990s as ‘Newly Industrialising Countries’, that now seem to confront relative economic stagnation. Vietnam’s rapid economic growth whilst not implementing the Party’s strategy of ‘Modernisation and Industrialisation’ invites reexamination of the underlying forces driving change in Vietnam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn