Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vietnam wetland cover map: using hydro-periods Sentinel-2 images and Google Earth Engine to explore the mapping method of tropical wetland

Vietnam wetland cover map: using hydro-periods Sentinel-2 images and Google Earth Engine to explore the mapping method of tropical wetland

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15641  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Tropical wetland; Google Earth Engine; Sentinel-2; Wetland mapping; Vietnam

 


Tropical wetland resources have high ecological value to flood storage, greenhouse gas emissions, and biodiversity, with diverse types and widespread distribution. However, cloud pollution, inundation fluctuations, and spectral similarity pose unique challenges in the monitoring of tropical wetland using remote sensing. In this study, we proposed a comprehensive method for mapping the various types of tropical wetland using time series Sentinel-2 images based on the Google Earth Engine (GEE) platform integrated inundation dynamic, phenological, and geography features for multi-class topical wetland mapping (IPG-MTWM). Obtained a precise Vietnam wetland cover map (VWeC), which covers ten types of wetlands within a spatial resolution of 10 m. The overall accuracy (OA) of the VWeC was 82.07 %. compared the VWeC results with other wetland products showing the advantages of the IPG-MTWM in mapping complete wetland cover types with high spatial resolution and accuracy at large scales. The VWeC is the first thematic mapping on wetland cover types of Vietnam, it indicates that Vietnam has approximately 1,367,502.16 ha wetlands, of which coastal wetland accounts for approximately 44.27 % (605,318.3 ha). Vietnam’s wetlands are mainly distributed in South Vietnam (SV). The integrated inundation dynamic, phenological, and geography features method, highlights the potential of precise and fast multi-class topical wetland mapping at a large-scale using hydro-periods Sentinel-2 images and GEE platform. This study provides an important technique and dataset for tropical wetland monitoring, protection, and management.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn