Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vận dụng tư tưởng dân là gốc của Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Vận dụng tư tưởng dân là gốc của Hồ Chí Minh vào công tác dân vận ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

Tác giả: Nguyễn, Thanh Hiền

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49391  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thành phố Đà Nẵng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân vận

 


Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác dân vận và tư tưởng dân là gốc của Hồ Chí Minh Hai là, phân tích thực trạng thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ba là, đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn