Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vận dụng mô hình Z-Score trong dự báo rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam = Applying the Z-Score model to forecast financial risks of Vietnamese shipping companies

Vận dụng mô hình Z-Score trong dự báo rủi ro tài chính của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam = Applying the Z-Score model to forecast financial risks of Vietnamese shipping companies

Tác giả: Bùi, Thị Chi

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49481  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Vận tải biển; Doanh nghiệp vận tải biển; Kinh doanh; Doanh nghiệp; Z-Score; Rủi ro tài chính

 


Môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động gây ảnh hưởng đến các quá trình tài trợ đầu tư và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, những vấn đề quản trị rủi ro tài chính đang thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Bài viết vận dụng mô hình Z-Score để dự báo rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Theo đó, các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp vận tải biển hoàn toàn có thể sử dụng mô hình Z-Score cho đánh giá rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn