Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vận dụng lý thuyết ngữ cảnh và lý thuyết khuếch tán trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị

Vận dụng lý thuyết ngữ cảnh và lý thuyết khuếch tán trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị

Tác giả: Trương, Bá Thanh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2341  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Lý thuyết ngữ cảnh; lý thuyết khuếch tán; kế toán quản trị

 


Kế toán quản trị (KTQT) là việc thu thập, xử lý thông tin về các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nhằm cung cấp cơ sở cần thiết để nhà quản trị đưa ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. Hệ thống KTQT tạo ra thông tin trợ giúp nhà quản trị trong việc lập dự toán, phối hợp hoạt động, giám sát và đánh giá thành quả hoạt động của từng bộ phận cũng như của toàn đơn vị. Để xây dựng, tổ chức, vận hành hiệu quả hệ thống KTQT, nhà quản lý cần dựavào những lý thuyết nền tảng để có cơ sở thiết lập mô hình phù hợp. Bài viết tập trung phân tích nội dung và thực tiễn vận dụngcủa hai lý thuyết nền tảng làm cơ sở để giải thích sự tác động của các nhân tố bên ngoài và bên trong của tổ chức đến việc áp dụng kế toán quản trị cũng như mối quan hệ giữa vận dụng KTQT và thành quả hoạt động của doanh nghiệp, gồm: lý thuyết ngữ cảnh và lý thuyết khuếch tán.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn