Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vận dụng kinh nghiệm nước ngoài vào thực tiễn đào tạo thông tin - thư viện ở Việt Nam

Vận dụng kinh nghiệm nước ngoài vào thực tiễn đào tạo thông tin - thư viện ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Thị Đông

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141778  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Kinh nghiệm nước ngoài; Đào tạo thông tin - thư viện; Việt Nam

 


Bài viết là một số kinh nghiệm được đúc kết qua việc phân tích tổng hợp tài liệu nước ngoài và kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy. Hiệu quả áp dụng chúng vào thực tiễn phụ thuộc rất nhiều vào sự đổi mới tư duy, không chỉ của các nhà làm công tác giáo dục đào tạo, mà còn của cả cộng đồng thông tin-thư viện Việt Nam và của toàn xã hội trên cơ sở nhận thức đúng đắn bản chất của xã hội thông tin và sự chuyển tiêp sang xã hội tri thức, cũng như sự xuất hiện của hình thái giáo dục đào tạo mới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn