Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vận dụng blended learning trong tổ chức dạy học chủ đề “một số lực trong thực tiễn” – chương trình vật lí 10 với sự hỗ trợ của facebook nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh = Vận dụng blended learning trong tổ chức dạy học chủ đề “một số lực trong thực tiễn” – chương trình vật lý 10 với sự hỗ trợ của facebook nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Vận dụng blended learning trong tổ chức dạy học chủ đề “một số lực trong thực tiễn” – chương trình vật lí 10 với sự hỗ trợ của facebook nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh = Vận dụng blended learning trong tổ chức dạy học chủ đề “một số lực trong thực tiễn” – chương trình vật lý 10 với sự hỗ trợ của facebook nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh

Tác giả: Nguyễn, Mậu Thắng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58936  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Một số lực trong thực tiễn; Blended learning; Vật lý 10; Năng lực tự học

 


- Nghiên cứu cơ sở lí luận, văn kiện của Đảng và Bộ giáo dục về đổi mới PPDH theo hướng tiếp cận năng lực. - Làm sáng tỏ hơn về cơ sở lí luận của NLTH đối với HS THPT. - Nghiên cứu mô hình BL và vận dụng nó vào DH chủ đề “Một số lực trong thực tiễn”- chương trình Vật lí 10 - Thiết kế một số tiến trình dạy học cụ thể thông qua mô hình BL. - Nghiên cứu các tính năng của MXH Facebook để tạo lớp học trực tuyến - Điều tra khả năng tự học của HS THPT, điều tra việc vận dụng mô hình BL vào DH của GV ở trường THPT - Tiến hành TNSP để kiểm tra giả thuyết khoa học và tính khả thi của đề tài - Thời gian: Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn