Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương

Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương

Tác giả: Nguyễn, Văn Thành

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 151 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143818  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tái cơ cấu nông nghiệp; Truyền thông; Báo chí; Tỉnh Vĩnh Long

 


Để đạt được mục đích, tác giả xác định những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Xây dựng hệ thống khái niệm và khung lý thuyết liên quan đến đề tài: khái niệm báo chí địa phương, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp trên báo chí địa phương, lý thuyết thiết lập chương trình nghị sự, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên báo chí địa phương. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương ở 02 loại hình: Đài THVL và Báo điện tử Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn