Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vấn đề quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An

Vấn đề quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An

Tác giả: Nguyễn, Minh Nguyệt

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 216 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146454  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thủy lợi; Quản trị thủy lợi; Nguồn nước

 


Luận án xoay quanh ba vấn đề chủ yếu sau đây: a) Tìm hiểu tri thức quản trị thủy lợi ở Việt Nam nói chung, sự khác biệt trong quan điểm quản trị nước của các bên liên quan đến dự án thủy lợi Phước Hòa, và quá trình thương thảo để đi đến nhận thức chung về mô hình quản trị nước ở dự án thủy lợi này. b) Nghiên cứu quá trình triển khai mô hình quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, quan hệ giữa Nhà nước với cách thức tổ chức mô hình quản trị nước các cấp, các tổ đội dùng nước, và tương tác giữa các chủ thể nói trên trong quá trình vận hành mô hình quản trị nước. c) Trên cơ sở tìm hiểu tương tác giữa các tác nhân trong dự án, Nhà nước và người dân, thể chế chính thức và không chính thức, sự phản hồi của các hộ dùng nước, của chính quyền địa phương tại nơi có dự án, nghiên cứu phân tích những vấn đề đang đặt ra đối với mô hình quản trị hiện hành và từ đây, tìm kiếm những ngụ ý cho giải pháp thực tiễn nhằm quản trị có hiệu quả nguồn nước ở các khu tưới của dự án thủy lợi

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn