Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vai trò, xu hướng phát triển và đổi mới hoạt động của thư viện đại học giai đoạn hiện nay

Vai trò, xu hướng phát triển và đổi mới hoạt động của thư viện đại học giai đoạn hiện nay

Tác giả: Vũ, Duy Hiệp

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 15 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141705  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công nghệ thông tin và truyền thông; Người dùng tin; Hoạt động TTTV

 


Trước yêu cầu của một xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quổc tế dưới tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTTTT), nhu cầu của người dùng tin (NDT) ngày càng cao, đa dạng, đòi hỏi các thư viện đại học cần chuyên biến, đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với vai trò và nhiệm vụ mới. Vì thế các nghiên cứu về đổi mới hoạt động TTTV đáp ứng với những thách thức, yêu cầu mà khoa học và công nghệ (KH&CN), giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đặt ra là hêt sức cẩn thiết, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn