Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vai trò của kinh nghiệm và sự hỗ trợ của xã hội đến ý định khởi nghiệp kinh doanh xã hội của sinh viên Việt Nam = The role of experience and social support in the social business start-up intention of Vietnamese students

Vai trò của kinh nghiệm và sự hỗ trợ của xã hội đến ý định khởi nghiệp kinh doanh xã hội của sinh viên Việt Nam = The role of experience and social support in the social business start-up intention of Vietnamese students

Tác giả: Nguyễn, Dương Quỳnh Anh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49582  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sinh viên; Ý định khởi nghiệp; Khởi nghiệp xã hội; Kinh doanh

 


Nghiên cứu vận dụng Lý thuyết nhận thức nghề nghiệp xã hội (SCCT) và Lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thành lập doanh nghiệp xã hội (DNXH) của sinh viên Việt Nam. Các yếu tố được đề cập bao gồm: nhận thức hỗ trợ xã hội, thái độ, trải nghiệm, sự tự tin vào năng lực bản thân, kinh nghiệm và hỗ trợ xã hội. Kết quả cho thấy, thái độ có tác động mạnh mẽ nhất đến ý định khởi nghiệp xã hội (KNXH). Bên cạnh đó, kinh nghiệm và hỗ trợ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích và tăng cường niềm tin vào năng lực KNXH của cá nhân. Kết quả này là cơ sở khẳng định vai trò của nguồn lực hỗ trợ từ cả trường đại học và bản thân sự trải nghiệm của sinh viên đối với sự hình thành ý định KNXH.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn