Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vai trò của giáo dục đại học Việt Nam đối với phát triển nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0 = The role of Vietnamese higher education in human capital development in the industry 4.0

Vai trò của giáo dục đại học Việt Nam đối với phát triển nguồn nhân lực trong nền công nghiệp 4.0 = The role of Vietnamese higher education in human capital development in the industry 4.0

Tác giả: Trương, Hồng Chuyên

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49500  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Phát triển vốn con người; Giáo dục đại học; Động lực học tập; Hệ thống giáo dục chuyển đổi; Kinh tế số

 


Trong nền Công nghiệp 4.0, vốn con người là một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế số. Môi trường toàn cầu đang thay đổi đòi hỏi phải phát triển các khả năng mới cho nguồn nhân lực. Nghiên cứu thực nghiệm này áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp để phỏng vấn và khảo sát nhiều sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau tại các trường đại học Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu đào tạo đang thay đổi. Nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị đề xuất một hệ thống giáo dục chuyển đổi dựa trên cam kết chung giữa chính phủ, doanh nghiệp và giáo dục làm tiền đề cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn