Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Vận dụng lược đồ hình ảnh dạy nghĩa không gian của giới từ tiếng Anh: Kết quả thực nghiệm sơ bộ và ý kiến của sinh viên Việt Nam

Vận dụng lược đồ hình ảnh dạy nghĩa không gian của giới từ tiếng Anh: Kết quả thực nghiệm sơ bộ và ý kiến của sinh viên Việt Nam

Tác giả: Bùi, Phú Hưng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2020-12

Loại tài liệu: Journal Article

Mô tả vật lý: 12 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142178  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nghĩa không gian; Giới từ trong tiếng Anh; Lược đồ hình ảnh; Ngôn ngữ học tri nhận

 


Nghiên cứu cận thực nghiệm này nhằm vận dụng các quan điểm ngôn ngữ học tri nhận vào dạy nghĩa không gian của giới từ trong tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam. Khác với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này mở rộng ứng dụng vào dạy 10 giới từ above, among, at, behind, beside, between, in, in front of, on và under. Nghiên cứu cũng sử dụng giản đồ hình ảnh 3 chiều, mô hình tích hợp hình ảnh và ngôn ngữ với các bài tập bổ sung kỹ năng nói và viết sau phần hướng dẫn và bài tập nhằm tìm ra hiệu quả của quá trình dạy học. Bài viết khảo sát các biến có liên quan nhằm tìm hiểu độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Kết quả cho thấy, những sinh viên trong lớp thực nghiệm có số điểm vượt trội so với phương pháp dạy truyền thống sau khi tham gia nghiên cứu. Các sinh viên này cũng có ý kiến tích cực đối với phương pháp ứng dụng ngôn ngữ học tri nhận vào trong bài giảng hơn là phương pháp dạy mà họ đã học trước đây.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn