Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xác định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng năng lực của các vị trí việc làm

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xác định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng năng lực của các vị trí việc làm

Tác giả: Lê, Thị Huyền Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142445  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Chương trình đào tạo đại học; Apriori; Thuật giải di truyền; Chuẩn đầu ra; năng lực vị tríviệc làm

 


Thiết kế chương trình giáo dục đại học theo khung trình độ quốc gia đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển kinh tế-xã hội hiện đang là một trong những nội dung đổi mới căn bản và cũng là yêu cầu cơ bản trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Bài báo trình bày cách tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo kết nối chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của xã hội cho từng vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của cơ sở giáo dục đại học và làm cơ sở khuyến nghị cá thể hóa việc học của người học theo mô hình giáo dục "may đo". Phương pháp này bao gồm việc sử dụng thuật toán Apriori trên phần mềm WEKA để tìm ra quy tắc kết hợp tốt nhất giữa các năng lực cần thiết được đề xuất bởi các vị trí tuyển dụng. Tiếp theo là thuật toán di truyền (GA) được viết bằng PASCAL để tìm các nhóm năng lực thể hiện tốt nhất vị trí tuyển dụng theo tiêu chuẩn phù hợp của lời giải lờ tổng đại số của các năng lực có và không có trong phiếu tuyển dụng. Kết quả tính toán thử nghiệm cho thấy phần mềm đã có thể tìm được một tập hợp 09 chuẩn đầu ra phù hợp nhất trong tổng số 15 năng lực được đề xuất từ 63 phiếu tuyển dụng của các nhà tuyển dụng khác nhau với mỗi vị trí việc làm. Đây là cơ sở để có thể áp dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cho xác định chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu việc làm trong xã hội.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn