Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ứng dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số để đánh giá tác động của đầu tư công đến đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế = Applying vector error correction model to assess the impact of public investment on private investment and economic growth

Ứng dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số để đánh giá tác động của đầu tư công đến đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế = Applying vector error correction model to assess the impact of public investment on private investment and economic growth

Tác giả: Đào, Thị Hồ Hương

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49469  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đầu tư công; Đầu tư tư nhân; Tăng trưởng kinh tế; Mô hình VECM

 


Bài viết với mục đích nghiên cứu liệu đầu tư công ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách một cách thiết thực, đồng thời bổ sung khoảng trống trong nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam. Sử dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) với số liệu theo quý từ năm 2009 đến 2020 (12 năm có 48 quan sát) do Tổng cục Thống kê công bố để ước lượng các hàm phản ứng và các hệ số co giãn, nghiên cứu cho thấy, có tác động của đầu tư công và đầu tư tư nhân lên GDP có ý nghĩa thống kê về mặt dài hạn. Trong ngắn hạn, đầu tư công có tác động lên GDP, nhưng không tác động lên đầu tư tư nhân.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn