Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng vào đánh giá hiệu quả tài chính của công ty mẹ - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) giai đoạn 2022 - 2025

Ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng vào đánh giá hiệu quả tài chính của công ty mẹ - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) giai đoạn 2022 - 2025

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64090  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Hiệu quả; Hiệu quả tài chính; Thẻ điểm cân bằng; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; ACV; Efficiency; Financial efficiency; The balanced scorecard; Airports Corporation of Vietnam

 


Nhu cầu vận tải bằng đường hàng không ngày một lớn và cạnh tranh giữa các Cảng hàng không trong và ngoài nước ngày một cao trong khi hạ tầng cảng của ACV đã quá tải chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Giai đoạn 2022 - 2025, ACV cũng cần tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không với nhiều dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, giai đoạn 2020 - 2021 kết quả kinh doanh của ACV sụt giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp, vốn bị chiếm dụng lớn, trích lập dự phòng tăng cao đòi hỏi ACV cần phải đặc biệt quan tâm tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Do đó, tác giả mong muốn thực hiện đề tài để đánh giá thực trạng và tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của cho ACV giai đoạn 2022 – 2025. Ứng dụng thẻ điểm cân bằng vào đánh giá hiệu quả hiệu quả tài chính và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2022 - 2025. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn và thống kê mô tả bằng việc phân tích, so sánh các số liệu thứ cấp, các số liệu tình hình tài chính, hoạt động của ACV theo mô hình thẻ điểm cân bằng giai đoạn 2016 - 2021. Hiệu quả tài chính của ACV chịu tác động bởi bốn khía cạnh của thẻ điểm cân bằng đó là: tài chính; khách hàng; quy trình nội bộ và học hỏi và phát triển. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất. Nghiên cứu sẽ hữu ích cho Ban lãnh đạo ACV trong việc xem xét đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn