Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ứng dụng mô hình định lượng trong việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp = Applying quantitative models to decision making under uncertainty in stock portfolio management of enterprises

Ứng dụng mô hình định lượng trong việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp = Applying quantitative models to decision making under uncertainty in stock portfolio management of enterprises

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49463  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Doanh nghiệp; Danh mục đầu tư chứng khoán; Mô phỏng Monte Carlo; Phần mềm Crystal Ball; Quản lý

 


Trong mọi doanh nghiệp luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, nhà quản lý doanh nghiệp thường xuyên đứng trước những tình huống, những điều kiện kinh doanh không chắc chắn. Để giải quyết các vấn đề này, đòi hỏi nhà quản lý phải cân nhắc lựa chọn các phương án tối ưu và đi đến quyết định. Các mô hình ra quyết định hiện nay thường bỏ qua yếu tố rủi ro này hoặc thường chưa xác lập ảnh hưởng của nó một cách cụ thể và đáng tin cậy. Trong nội dung nghiên cứu, bài viết sẽ ứng dụng mô phỏng Monte Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball để đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn