Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ứng dụng mạng GAN trong bài toán xử lý ảnh thời tiết

Ứng dụng mạng GAN trong bài toán xử lý ảnh thời tiết

Tác giả: Trần, Quý Nam

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2318  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: GAN; Ảnh thời tiết; Mô hình sinh; Mô hình phân biệt

 


Đặc điểm ảnh thời tiết là phức tạp, đa dạng, khó phân biệt. Nghiên cứu này thử nghiệm, đánh giá khả năng đáp ứng của ảnh thời tiết trong mô hình GAN (Generative Adversarial Networks). Mô hình đề xuất sử dụng mạng nơ ron tích chập cho phần phân biệt và mạng nơ ron giải chập cho phần sinh dữ liệu ảnh thời tiết. Tập dữ liệu thử nghiệm là bộ ảnh thời tiết WEAPD. Kết quả thử nghiệm cho thấy, dù hình ảnh thời tiết có nhiều đặc trưng phức tạp nhưng mô hình GAN vẫn có khả năng phân biệt khá phù hợp.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn