Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Ứng dụng ma trận "The Nine-Box Grid" để đánh giá hiệu suất và năng lực làm việc của cấp quản lý tại công ty TNHH Asia Innovations Network Việt Nam

Ứng dụng ma trận "The Nine-Box Grid" để đánh giá hiệu suất và năng lực làm việc của cấp quản lý tại công ty TNHH Asia Innovations Network Việt Nam

Tác giả: Phan Thị Thanh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64165  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: THE NINE-BOX GRID; Đánh giá hiệu suất nhân viên; Đánh giá năng lực nhân viên; Employee performance assessment; Employee capacity assessment

 


Hiện nay đánh giá hiệu suất tại Công ty TNHH Asia Innovations Network Việt Nam không tốt, dẫn đến việc Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực. Thêm vào đó, việc chưa có hệ thống đánh giá kết hợp giữa đánh giá hiệu suất và đánh giá năng lực cũng đã gây lãng phí và khó khăn trong việc ra các quyết định về nhân sự của Công ty. Nghiên cứu được thực hiện nhằm giúp hoàn thiện đánh giá năng lực nhân viên bảo đảm tính chính xác, khách quan, đồng thời giúp định vị nhân viên và đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng nhân viên thông qua kết quả đánh giá tổng hợp từ đánh giá hiệu suất và đánh giá năng lực nhân viên. Để thực hiện đề tài, luận văn đã sử dụng phương pháp phỏng vấn đánh giá nhân viên. Luận văn đưa ra phần giải pháp cho từng nhân viên cụ thể, giúp nhà quản lý có hướng đi rõ ràng và giải quyết vấn đề về nhân sự, đồng thời là các giải pháp cải thiện hệ thống đánh giá và những ý kiến đóng góp để phát triển hệ thống đánh giá nhân viên. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo đặc biệt cho cấp quản lý, cho các hoạch định chiến lược của Công ty, đồng thời cũng là nguồn bổ sung kiến thức cho nhân viên, và cũng đóng góp phần nào vào các đề tài nghiên cứu về đánh giá nhân viên tiếp theo.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn