Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Understanding online purchase intention: the mediating role of attitude towards advertising

Understanding online purchase intention: the mediating role of attitude towards advertising

Tác giả: Hai Ho Nguyen

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65191  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Online purchase intention; attitudes towards advertising; Facebook advertising; Facebook; Vietnam

 


Recognizing the growth of Facebook and advertising on this platform in an emerging market, we conducted a study on the impact of Facebook advertising characteristics on the market’s purchase intention. This study attempts to identify and test key factors that have a direct impact on customer online purchase intention for advertised products, and examines the mediating role of attitude towards advertising. In addition, for factors that have been shown in previous studies to have a direct impact on consumer purchase intention, such as entertainment, credibility, and personalization, the direct effects are also included in the model for further consideration. This study follows a quantitative approach through interviews with 477 participants. The questionnaires were distributed to the respondents by interviewers at milk tea and coffee shops in Ho Chi Minh City, Vietnam’s largest city. Data were analyzed through structural equation modelling. Empirical results have shown an indirect effect of informativeness, privacy concerns, and irritation on purchase intention through attitudes towards advertising, however, the factors interact, personalization, entertainment, and credibility do not show an impact on attitudes towards advertising. Finally, factors such as entertainment, personalization, and credibility of Facebook ads are also found to have a significant positive effect on purchase intention. This study was successful in developing an empirical model for understanding online purchase intention with the mediating role of attitude towards advertising in emerging markets, specifically Vietnam. Therefore, the study provides essential insights for firms and marketers investigating issues related to online purchase intentions, and attitudes towards advertising.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn