Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Uncertainty and gender inequality: A global investigation

Uncertainty and gender inequality: A global investigation

Tác giả: Nguyen Phuc Canh

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65212  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Uncertainty; Men; Women; Equality

 


There is increasing interest in the consequences of uncertainty, yet research on its effects on gender equality is scarce. This study investigates the impact of uncertainty on gender inequality using a sample of 100 countries over the period 1991–2017. The analysis is carried out for 22 indicators of gender inequality in four dimensions (employment, health, education, rights) and five uncertainties (domestic uncertainty, world uncertainty, world trade uncertainty, global economic policy uncertainty, geopolitical risk). First, uncertainty appears to increase gender inequality in employment by affecting vulnerable employment, unemployment, and self-employment; and by reducing waged and salaried employment, numbers of contributing family workers, labour force participation, and employment in industry and services. Second, uncertainty is found to be very harmful in its effect on gender equality in health, as it decreases life expectancy and survival to age 65, and increases the mortality of women. Third, uncertainty improves gender equality in education, as it increases school enrolment at primary and tertiary levels. Fourth, uncertainty improves the Women, Business and the Law Index, but has mixed effects on women’s economic, political, and social rights.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn