Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tuân thủ thuế từ góc nhìn của cơ quan quản lý thuế = The tax compliance of enterprises from the perspective of taxation authority

Tuân thủ thuế từ góc nhìn của cơ quan quản lý thuế = The tax compliance of enterprises from the perspective of taxation authority

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49528  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuế; Quản lý thuế; Ngành Thuế

 


Bài viết nhằm tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố trên thế giới, kết hợp với bước nghiên cứu khám phá bằng cách thảo luận trao đổi giữa các chuyên gia ngành Thuế, từ đó tìm kiếm các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp dưới góc nhìn của cán bộ quản lý thuế nói riêng và ngành Thuế nói chung. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 nhân tố độc lập, cụ thể là: (i) Nhân tố nhận thức về thuế; (ii) Nhân tố kiến thức và kỹ năng; (iii) Nhân tố môi trường và quan hệ xã hội, cùng với nhân tố phụ thuộc là tuân thủ thuế. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn