Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Từ các ý kiến, quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn tỉnh, anh/chị hãy bình luận về cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi thực hiện các hoạt động công vụ.

Từ các ý kiến, quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn tỉnh, anh/chị hãy bình luận về cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi thực hiện các hoạt động công vụ.

Tác giả: Nguyễn, Phương Thảo

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145649  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Luật Hành chính; Pháp luật Việt Nam

 


Có thể thấy rằng, từ cơ sở lý luận – thực tiễn, ta thấy được cơ chế xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức nhìn chung khá rõ ràng, minh bạch, được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và đang từng bước được hoàn thiện. Tuy đã có những chế định cụ thể về trách nhiệm pháp lý, song vẫn tồn tại nhiều sai phạm ở các địa phương trên khắp cả nước. Chính vì vậy, bên cạnh trách nhiệm pháp lý, mỗi cán bộ công chức cũng cần phải có trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, quyết đoán, sáng suốt trong các hoạt động công vụ, giữ gìn sự trong sạch, gương mẫu cho cơ quan, đơn vị nơi mình công tác vì lợi ích của Nhà nước, công dân và toàn cộng đồng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn