Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Trust in multi-level managers and employee extra-role behavior in the US Federal Government: The role of psychological well-being and workload

Trust in multi-level managers and employee extra-role behavior in the US Federal Government: The role of psychological well-being and workload

Tác giả: Nhung Thi Hong Nguyen

Nhà xuất bản: SAGE Publications Inc.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65242  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Multi-level managers; Employee extra-role behavior

 


Extant research on trust in public administration focuses on trust in a specific level of management, ignoring the connection of trust in different management levels and their effects on employees. Building on the trickle-down and trickle-up models, this study proposes that employee trust in senior leaders fosters their trust in direct supervisors and vice versa. Also, drawing on the job demands-resources model, we argue that trust in senior leaders and direct supervisors indirectly affects extra-role behavior through psychological well-being, and that workload moderates the above effects. Moreover, as leaders and supervisors play complementary roles, we predict that trust in senior leaders and trust in direct supervisors positively interact to enhance psychological well-being. Using the latent moderated structural model with data from the 2019 Federal Employee Viewpoint Survey, we find empirical support for our hypotheses. This study broadens scholarly knowledge about the connection of trust in multi-level managers and their effects on employees’ attitudinal and behavioral outcomes.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn