Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Trích chọn quan hệ thực thể từ văn bảnpháp luật và ứng dụng trong hệ thống C-KMS

Trích chọn quan hệ thực thể từ văn bảnpháp luật và ứng dụng trong hệ thống C-KMS

Tác giả: Phan, Đình Phúc

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 69 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141586  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Trích chọn thực thể; Truy vấn thông tin; BERT; BiLSTM; CRF

 


Luận văn này trình bày các nghiên cứu mới về công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đề ra phƣơng pháp luận áp dụng công nghệ học máy, học sâu tận dụng những tiến bộ mới để huấn luyện mô hình phù hợp với dữ liệu văn bản pháp luật để trích chọn các thực thể và mối quan hệ thiết yếu. Mục tiêu của luận văn đạt đƣợc các kết quả nhƣ sau: Đƣa ra kiến trúc mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhƣ BERT với dữ liệu văn bản pháp luật tiếng Việt, chứng minh tính hiệu quả của mô hình trích chọn mối quan hệ.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn