Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Trends in, projections of, and inequalities in non-communicable disease management indicators in Vietnam 2010-2030 and progress toward universal health coverage: A Bayesian analysis at national and sub-national levels

Trends in, projections of, and inequalities in non-communicable disease management indicators in Vietnam 2010-2030 and progress toward universal health coverage: A Bayesian analysis at national and sub-national levels

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15588  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Tobacco smoking; Use of alcohol; Use of fruit and vegetables; Physical activity; Overweight; Diabetes; High cholesterol; Cervical cancer

 


Abstract: BACKGROUND: Movement towards Universal Health Coverage (UHC) can improve health services, risk factor management, and inequality in non-communicable diseases (NCD); conversely, prioritizing and monitoring NCD management can support pathways to UHC in resource-limited settings. We aimed to estimate trends in NCD management indicators in Vietnam from 2010, and projections to 2030 at national and sub-national levels; compute the probability of reaching UHC targets; and measure inequalities in NCD management indicators at demographic, geographic, and socio-economic levels. METHODS: We included data of 37,595 households from four nationally representative surveys from 2010. We selected and estimated the coverage of NCD health service and risk management indicators nationally and by six sub-national groups. Using Bayesian models, we provided trends and projections and calculated the probability of reaching UHC targets of 80% coverage by 2030. We estimated multiple inequality indices including the relative index of inequality, slope index of inequality, and concentration index of inequality, and provided an assessment of improvement in inequalities over the study period. FINDINGS: Nationally, all indicators showed a low probability of achieving 2030 targets except sufficient use of fruit and vegetables (SUFV) and non-use of tobacco (NUT). We observed declining trends in national coverage of non-harmful use of alcohol (NHUA), sufficient physical activity (SPA), non-overweight (NOW), and treatment of diabetes (TOD). Except for SPA, no indicator showed the likelihood of achieving 2030 targets at any regional level. Our model suggested a non-achievement of 2030 targets for all indicators in any wealth quintile and educational level, except for SUFV and NUT. There were diversities in tendency and magnitude of inequalities with widening gaps between genders (SPA, TOD), ethnic groups (SUFV), urban-rural areas (TOH), wealth quintiles, and educational levels (TOD, NUT, NHUA). INTERPRETATION: Our study suggested slow progress in NCD management at the national level and among key sub-populations in Vietnam, together with existing and increasing inequalities between genders, ethnicities, geographic areas, and socioeconomic groups. We emphasised the necessity of continuously improving the healthcare system and facilities, distributing resources between geographic areas, and simultaneously integrating economic, education, and gender intervention and programs. FUNDING: None.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn