Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Towards reinforcing the waste separation at source for Vietnam’s waste management: Insights from the Nudge Theo

Towards reinforcing the waste separation at source for Vietnam’s waste management: Insights from the Nudge Theo

Tác giả: Balanay, Raquel M.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15642  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Social participation; Environmental protection; Nudges; Behavioral economics; Libertarian paternalism

 


Systematic review of articles published in 2018-2021 from the ScienceDirect database is done to discuss the significance of the Nudge theory for recent insights into the encouragement of waste separation at source among the households in Vietnam. The country has an institutional structure and a comprehensive legal framework and underpinnings in support to its waste management strategies for environmental protection and for the development of circular economy. In spite of this, Vietnam is beset with increasing waste problem. Synthesized information from the review supports the potential of nudges to induce waste separation at source among the households and to ensure broad social support and participation for the desired behavior. RandD is an essential process to determine the appropriate nudges that will drive the desired behavior. For Vietnam to induce waste separation at source among its households, nudge conceptualization, selection, configuration (including choice structure), administration (and conveyance), testing, and revision are critical with framing/messaging, symbolism, contextualization, association, and feedbacking, especially in structuring choices and methods of nudge implementation. Pitfalls in the use of nudges include shortfalls in the critical process of nudge configuration and administration as well as fatalistic mindsets, and non-consultative, non-inclusive and non-participatory approaches of determining the nudges. Vietnam has to pay attention to the critical considerations (including the involvement of experts) of creating nudges to be successful towards inducing waste separation at source for circular economy.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn