Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tổng thuật các nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp của nhân viên công tác xã hội trong thực hành

Tổng thuật các nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp của nhân viên công tác xã hội trong thực hành

Tác giả: Phạm, Thị Huyền Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 14 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141717  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công tác xã hội; Nhân viên công tác xã hội; Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp

 


Đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của ngành công tác xã hội (CTXH), là kim chỉ nam cho mọi hành động của nhân viên CTXH (NV CTXH). Các nghiên cứu chỉ ra rằng, các vấn đề đạo đức là vấn đề trong CTXH, các NV CTXH phải hành động có đạo đức trong các can thiệp khác nhau bao gồm tư vấn, CTXH lâm sàng, làm việc nhóm, giáo dục CTXH, trị liệu và trị liệu gia đình; nỗ lực giúp mọi người có được các dịch vụ và nguồn lực trong cộng đồng, tổ chức cộng đồng và tham gia vào hành động chính trị xã hội ảnh hưởng đến chính sách xã hội và phát triển bền vững. Các nghiên cứu đã cung cấp những tri thức quý báu về đạo đức của NV CTXH trong quá trình thực hành nghề trong nhiều lĩnh vực với đa dạng các khách hàng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng đóng góp vào kho tàng dữ liệu định lượng và định tính về chủ đề đạo đức NV CTXH trong thực hành, tạo nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này. Bài viết này được thực hiện chủ yếu trên phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn