Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tọa đàm trên sóng truyền hình Việt Nam hiện nay

Tọa đàm trên sóng truyền hình Việt Nam hiện nay

Tác giả: Trần, Thị Thu Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 157 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143803  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đài truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng; Tọa đàm; Truyền hình Quốc hội Việt Nam

 


Để thực hiện mục đích xác định, tác giả luận văn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đó là các khái niệm công cụ liên quan đến đề tài, nội dung, hình thức và tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình tọa đàm; điều kiện thực hiện chương trình tọa đàm đạt chất lượng. Thứ hai, khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng chương trình tọa đàm truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thứ ba, từ việc đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân thành công, hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình tọa đàm phát trên sóng truyền hình.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn