Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tổ chức và phát triển các Consortium để chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác thồng tin trong các trường đại học và viện nghiên cứu

Tổ chức và phát triển các Consortium để chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác thồng tin trong các trường đại học và viện nghiên cứu

Tác giả: Phạm, Thị Thanh Mai

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 8 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141784  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Nguồn tài nguyên thông tin; Consortium; Trường đại học; Viện nghiên cứu

 


Hợp tác và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin dạng số trong các thư viện nói chung và thư viện các trường đại học/viện nghiên cứu nói riêng không chỉ là giải pháp tích cực cho sự phát triển ổn định nguồn tài nguyên thông tin phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, hiện tại và trong tương lai, hoạt động này còn là một xu thế tất yếu, một định hướng phát triển của ngành thư viện Việt Nam nhằm hướng đêh sự “Thông nhất, Chuẩn hoá, Chia sẻ và Hội nhập"' với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn