Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “chất khí” - vật lí 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. = Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “chất khí” - vật lý 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “chất khí” - vật lí 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. = Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “chất khí” - vật lý 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề

Tác giả: Nguyễn, Thị Ban

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58937  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Chất khí; Vật lý 10; Năng lực giải quyết vấn đề; Hoạt động trải nghiệm

 


- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động trải nghiệm và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. - Nghiên cứu nội dung chương “Chất khí” SGK vật lí 10. - Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tại trường phổ thông hiện nay. - Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học một số kiến thức chương “Chất khí” vật lí 10. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại trường phổ thông nhằm kiểm nghiệm và đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu. - Nghiên cứu thống kê toán học.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn