Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng âm” - vật lí 12 theo mô hình blended - learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh = Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng âm” - vật lý 12 theo mô hình blended - learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng âm” - vật lí 12 theo mô hình blended - learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh = Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng âm” - vật lý 12 theo mô hình blended - learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Tác giả: Nguyễn, Đăng Hương Lan

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58935  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Sóng cơ và sóng âm; Mô hình blended- learning; Phát triển năng lực tự học; Vật lý 12

 


Xây dựng tiến trình tổ chức dạy học và vận dụng được vào tổ chức dạy học các kiến thức trong chương “Sóng cơ và sóng âm” theo mô hình Blended - Learning nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn