Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tổ chức dạy học chương “khúc xạ ánh sáng” - vật lí 11 theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh = Tổ chức dạy học chương “khúc xạ ánh sáng” - vật lý 11 theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh

Tổ chức dạy học chương “khúc xạ ánh sáng” - vật lí 11 theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh = Tổ chức dạy học chương “khúc xạ ánh sáng” - vật lý 11 theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh

Tác giả: Huỳnh, Thị Ngọc Trân

Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59191  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Khúc xạ ánh sáng; Vật lý 11; Lớp học đảo ngược; Năng lực tự học

 


Đề xuất được quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược định hướng bồi dưỡng năng lực tự học và tổ chức dạy học chương “Khúc xạ ánh sáng”-Vật lí 11 theo quy trình đã đề xuất nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn