Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tính đa tuyến, toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam

Tính đa tuyến, toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 19 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141552  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Lịch sử Việt Nam; Lịch sử cổ trung đại; Tính đa tuyến; Toàn diện

 


Trên cơ sở những nghiên cứu mới, GS. Phan Huy Lê cho rằng, lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cộng đồng dân cư, các dân tộc đã từng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay. Tác giả cho rằng người Việt (Kinh) là dân tộc đa số luôn giữ vai trò trung tâm và chủ đạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nhưng không bao giờ được coi nhẹ sự tồn tại và cống hiến của các thành phần dân tộc thiểu số. Tính toàn bộ của lịch sử Việt Nam cần được nghiên cứu và trình bày trong tính đa tuyến, đa dạng của lịch sử văn hóa cũng như trong tính đa tộc người của cộng đồng cư dân, trong mối quan hệ mật thiết giữa con người, xã hội với các điều kiện tự nhiên, đặc điểm của môi trường, sinh thái trong từng không gian và thời gian của tiến trình lịch sử

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn