Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và vấn đề tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tính cấp thiết của đổi mới quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay và vấn đề tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tác giả: Trần, Thị Thu Ngân

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 16 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141360  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tính cấp thiết; Đổi mới quản lý giáo dục; Cơ sở giáo dục, đào tạo; Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội

 


Trong bối cảnh nước ta hiện nay, đổi mới giáo dục và đào tạo là điều tất yếu và quan trọng. Trong đó, đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo là một giải pháp và mang tính đột phá nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam để có thể tác động trở lại kinh tế, cơ sở hạ tầng của xã hội. Đối với đổi mới quản lý giáo dục của nước ta hiện nay, một trong những mục tiêu đổi mới là tăng cường tự chủ đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo và đi đôi với tự chủ là việc nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, đào tạo đối với xã hội.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn