Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Time-varying dependence dynamics between international commodity prices and Australian industry stock returns: a Perspective for portfolio diversification

Time-varying dependence dynamics between international commodity prices and Australian industry stock returns: a Perspective for portfolio diversification

Tác giả: Aviral Kumar Tiwari

Nhà xuất bản: Elsevier B.V.

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63778  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Markov-switching copula; Oil, cocoa, and natural gas, sector stocks; Portfolio management; Hedging effectiveness

 


This paper investigates the time-varying dependence dynamics between the international commodity prices of Brent crude oil, natural gas, cocoa, and Australia's sectoral stock returns, using daily prices ranging from 1st December 2011 to 23rd April 2020. The considered sector stocks include Technology, Telecom, Real Estate, Energy, Basic Materials, Utilities, Industrials, Financials and Health Care. We employ the time-varying Markov-switching copulas to investigate the dynamic dependence between those international commodity prices and the Australian industry stocks returns, as well as using various portfolio techniques including the minimum variance portfolio, the minimum correlation portfolio and the recently developed minimum connectedness portfolio to test portfolio performance. We establish that the dependence between the commodities and sectoral stock returns is Markov switching and time varying. Our results further show that Brent crude oil is a good hedge for the financial sector, natural gas is a good hedge for all sectors except the real estate, and cocoa co-crashes with the technology, industrials and real estate sectoral returns. Based on the hedging effectiveness of the competing portfolios, we show that bivariate and multivariate portfolios significantly reduce the risk of investing in a single asset. In particular, the results indicate the significant role for commodities, with weights ranging from approximately 25% to 50%, depending on the portfolio construction of choice. Australian stocks typically have the lowest portfolio weights under all competing portfolios, thus confirming their hedging role to a commodity investment portfolio. Our analysis contributes unique evidence to the literature on the role of commodity assets as a complement to mainstream investment.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn