Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tìm kiếm ảnh tương tự sử dụng mạng SOM

Tìm kiếm ảnh tương tự sử dụng mạng SOM

Tác giả: Lê, Mạnh Thạnh

Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2294  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tìm kiếm ảnh; SOM; k-NN; K-Means; Chú giải hình ảnh

 


Tìm kiếm ảnh tương tự là một bài toán quan trọng trên các hệ thống đa phương tiện. Trong bài báo này, một mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên mô hình mạng SOM (Self-organizing maps) được đề xuất. Thuật toán K-Means được sử dụng nhằm tạo ra các cụm của bộ dữ liệu ảnh ban đầu cho mô hình SOM. Các cụm láng giềng được xác định theo độ đo Euclid và phân lớp đại diện nhằm nâng cao độ chính xác của quá trình truy vấn ảnh. Tập ảnh tương tự được truy vấn dựa trên việc tìm cụm chiến thắng và các cụm láng giềng trên SOM đồng thời phân lớp ảnh đầu vào bằng phương pháp k-NN (k-nearest neighbors) làm cơ sở trích xuất ngữ nghĩa trên WordNet. Trên cơ sở mô hình đã đề xuất, chúng tôi thực nghiệm trên bộ ảnh COREL và COCO nhằm đánh giá tính hiệu quả cũng như so sánh với các công trình khác. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất của chúng tôi là hiệu quả và có thể ứng dụng được trong các hệ thống tra cứu dữ liệu đa phương tiện.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn