Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tìm hiểu một số dẫn liệu về đậc tính sinh vật học của loài Trẩu ba hạt (vernisiamentana Lour) ở các khu vực xã Tiến Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình để làm cơ sở cho việc chọn loại Trẩu cao sở cho việc loại Trẩu cao sản

Tìm hiểu một số dẫn liệu về đậc tính sinh vật học của loài Trẩu ba hạt (vernisiamentana Lour) ở các khu vực xã Tiến Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình để làm cơ sở cho việc chọn loại Trẩu cao sở cho việc loại Trẩu cao sản

Tác giả: Bun, Nhót

Nhà xuất bản: Trường Đại học Lâm nghiệp

Năm xuất bản: 1989

Loại tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis)

Nguồn gốc: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/20807  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đặc tính sinh vật học; Trẩu ba hạt; Trẩu cao sản

 

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn