Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Tiểu luận kết thúc học phần tâm lý học giáo dục mầm non

Tiểu luận kết thúc học phần tâm lý học giáo dục mầm non

Tác giả: Lý, Thị Cúc

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 13 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145996  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giáo dục học; Giáo dục mầm non; Tâm lí học giáo dục mầm non

 


Mục tiêu cơ bản của việc phát triển hoạt động nhận thức là nâng cao trình độ phát triển chung của trẻ , góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Dưới sự tổ chức hướng dẫn của nhà giáo dục , trẻ nắm được tri thức có hệ thống, có được một số biểu tượng sơ đẳng về thế giới xung quanh trên cơ sở đó hình thành cho trẻ hứng thú nhận thức, bước đầu giúp trẻ nắm được các phương thức đơn giản của hoạt động trí tuệ và tạo điều kiện phát triển hoạt động nhận thức của trẻ. Giáo dục hoạt động nhận thức mà đặc biệt là giáo dục và phát triển các giác quan cho trẻ mầm non là một điều quan trọng. Giáo dục trí tuệ cho trẻ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị những điều kiện học tập có kết quả ở trường phổ thông sau này. Giáo dục hoạt động nhận thức có mối quan hệ mật thiết với giáo dục tình cảm, đạo đức xã hội cho trẻ, thông qua hoạt động trí tuệ có thể giáo dục trẻ về tính trung thực, kiên trì, sang tạo….Mặt khác phát triển năng lực nhận thức, cảm giác, tri giác là điều kiện cho hoạt động thẩm mĩ của trẻ. Nhờ hệ thống tri thức, biểu tượng khái niệm về thế giới xung quanh ma trẻ có thể nhận biết được giá trị thẩm mĩ từ đó có thị hiếu thẩm mĩ.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn